Chudnutie

Obezita

Obezita je stav, kedy telo obsahuje príliš veľa tuku. Za obézneho je považovaný ten, kto váži 20% nad svoje ideálne maximum, alebo ten, koho BMI je väčšie než 30. Dlhotrvajúca…
Continue Reading
12